architektura-1-JarekCzapski

Z ludzkiejperspektywy

quota_ico

Jarek Czapski Dyrektor Działu Design, Echo Investment

Nowoczesne projektowanie dla miast to projektowanie z perspektywy mieszkańców.

Inspiruje się tym, co od wieków w ludzkich siedliskach się sprawdza; niedużą skalą, strukturą otwartych, logicznych ciągów pieszych, rynkami koncentrującymi aktywność i zachęcającymi do społecznych interakcji, przestrzeniami zielonymi dającymi oddech. Takich rozwiązań zatem szukamy.

kabaty-3

Miejsce wpisane w otoczenie

Teren zostanie otwarty na otoczenie. Zieleń wypełni przestrzeń między budynkami, tworząc nowe miejsca rekreacji i spotkań dla mieszkańców.

kabaty-4

Miejsce miejskie

Powstanie nowa pierzeja wzdłuż alei KEN i ulicy Wąwozowej. Funkcje komercyjne i publiczne będą się przenikać i łączyć z metrem, tworząc swoisty punkt centralny dla całej okolicy.

kabaty-5

Miejsce dla pieszych i rowerów

Powstanie kwartał przyjaznego, uspokojonego ruchu. Samochody i miejsca postojowe przeniosą się pod ziemię.

kabaty-6

Domy ponad parkiem

Budynki mieszkalne uniesione ponad poziomem gruntu na filarach. Tak by istniejący tu skwer bez przeszkód połączył się z nowym ogrodem.

Miejscedo życia

architektura-2-MarcinMostafa
quota_ico

Marcin MOSTAFA Założyciel, WWAA

Dbałość o jakość architektury w skali lokalnych jednostek generuje dobrą jakość życia w całym mieście.

Ten projekt poszukuje kontekstu w tym, co lokalne i ma ambicję stworzyć naturalne, lokalne centrum – ze wszystkimi niezbędnymi funkcjami, dobrze połączone z okolicą.